Review sách The Twitter Diaries: A Tale of 2 Cities, 1 Friendship, 140 Characters

Tram Bui đã review

THE TWITTER DIARIES by Georgie Thompson & Imogen Lloyd Webber

(bản tiếng Anh)

2/10

Có những quyển sách nó chán đến mức khiến mình phải tự hỏi hay vì mình kém quá, đọc không hiểu? Vì nhà sách họ đã xuất bản thì chắc phải có lý do của họ?

The Twitter Diaries không phải là một trong số đó. Quyển này đơn giản là nhạt. Quá tệ. Tốn tiền, tốn thời gian.

Có hai đứa cứ tweet qua tweet lại kể chuyện trai gái nói xấu người này người kia hết mẹ một năm. Xàm. Vậy mà ngoài bìa dám so với Bridget Jones's Diary! Thiệt kiếm chuyện cho bị chửi không à! Hay tại vì quyển này là do 2 đứa nổi tiếng của Anh và Mỹ viết, nên nó hot? Không biết, nói chung mình cũng không biết 2 người đấy là ai, đọc chán gần chết toàn phải lướt lướt qua cho xong.