Thất Lạc Cõi Người
by Dazai Osamu
2 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

THẤT LẠC CÕI NGƯỜI của Dazai Osamu

8/10

Một trong những điều mình thấy rất hay của văn hoá đọc Việt Nam là có nhiều tác phẩm Đông Á mà phương Tây ít biết đến, đặc biệt là truyện Nhật và Trung Quốc. Dazai Osamu dù rất nổi tiếng ở Nhật, với “Thất Lạc Cõi Người” được coi là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học hiện đại Nhật Bản, vẫn chẳng có mấy chút hiện d... đọc tiếp
When: The Scientific Secrets
by Daniel H. Pink
1 reviews

WHEN: THE SCIENTIFIC SECRETS OF PERFECT TIMING by Daniel H. Pink

(bản tiếng Anh)

7.5/10

Người ta thường chú trọng lý giải “what”, “why”, “how”, chứ ít khi để ý “when”. Đây là tiền đề cho quyển sách mới nhất của Daniel H. Pink. Tên sách nghe có vẻ hấp dẫn lắm đó (bí kíp để luôn đúng thời điểm cơ mà) nhưng nội dung thì không được như mình kỳ vọng, chỉ là cũng... đọc tiếp

YOU ARE NOT SO SMART by David McRaney

(bản tiếng Anh)

7.5/10

Đôi khi chúng ta ra một số quyết định và chúng ta nghĩ chúng ta logic lắm hợp lý lắm ngon lành lắm, nhưng hoá ra chúng ta chỉ là nô lệ của những hiện tượng rất buồn cười trong não bộ. “You Are Not So Smart” của David McRaney tổng hợp gần 50 hiện tượng thú vị về hành vi của con người: từ việc trí n... đọc tiếp
Mật Mã Văn Hóa
by Clotaire Rapaille
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

MẬT MÃ VĂN HOÁ của Clotaire Rapaille

7/10

Quyển này nên được dịch tên là “Mật Mã Văn Hoá Của Mỹ” thì đúng hơn 😅 Clotaire Rapaille dành phần lớn cuộc đời mình tìm hiểu về mật mã của các nền văn hoá, các ý nghĩa ẩn sau những hành vi, thái độ của con người trong bối cảnh văn hoá khác nhau. Ông hợp tác với rất nhiều công ty Fortune 500 để xây dựng chiến lược cho họ từ ... đọc tiếp