Review sách 7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt (Tái Bản)

Thumb gg avatar
Bắc Ninh Yêu Dấu

Thanks bạn, đây sẽ là quyển sách tiếp theo mình đọc (fighting), (không có emoticon :D)

Picture?type=square&width=150&height=150
Tôn Nguyễn Thy Thy

Let's enjoy it :)) 📖📖📖

Thumb gg avatar
Bắc Ninh Yêu Dấu

thanks Thy, bạn copy icon ở chỗ khác đúng hk :D

Picture?type=square&width=150&height=150
Tôn Nguyễn Thy Thy

Ừm bàn phím mình có icon sẵn á :)))