Review sách 7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt (Tái Bản)

Thumb gg avatar
Bắc Ninh Yêu Dấu

Thanks bạn, đây sẽ là quyển sách tiếp theo mình đọc (fighting), (không có emoticon :D)

Picture?type=square&width=150&height=150
Tôn Nguyễn Thy Thy

Let's enjoy it :)) 📖📖📖

Thumb gg avatar
Bắc Ninh Yêu Dấu

thanks Thy, bạn copy icon ở chỗ khác đúng hk :D

Picture?type=square&width=150&height=150
Tôn Nguyễn Thy Thy

Ừm bàn phím mình có icon sẵn á :)))Review khác về sách này 2
Nhung Trần đã review sách này

Đây là quyển sách đầu tiên mk mua ở tiki và cũng là quyển sách kĩ năng đầu tiên mk được đọc. Trong sạch, tác giả đã chỉ ra 7 thói quen tốt giúp chúng ta đạt được thành công và kết quả tốt nhất tron...

chi tiết