Sách Khoa học thường thức (15)
Đây là tủ sách khoa học, tập hợp những cuốn sách mà mình hiện có, cũng là những cuốn sách mình rất tâm đắc.
Sách văn học (10)
Sách đã đọc (6)
The Viking
Robert Ferguson
1.0
The Metamorphosis
Frank Kafka
1.0
Kafka Bên Bờ Biển
Haruki Murakami
1.0
King Rat
James Clavell
1.0
Người thầy
Frank McCourt
1.0
The Possessed
Fyodor Dostoyevsky
1.0
Sách muốn đọc (0)
Sách đang đọc (0)