Review sách 7 Chiến Lược Thịnh Vượng Và Hạnh Phúc

Tien Pham đã review


Review khác về sách này 1
Phương Thảo đã review sách này

7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc là một cuốn sách mình thấy có nội dung đầy đủ cho dòng sách phát triển bản thân. Cuốn sách được viết bởi Jim Rohn khi ông 25 tuổ...

chi tiết