Review sách 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Think And Grow Rich

Tiana Thái đã review


Review khác về sách này 1
Phương Thảo đã review sách này

"think and grow rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu" của Napoleon Hill là một trong số những sách được mọi người khuyên đọc nhiều nhất, chính vì thế mà mình đã tì...

chi tiết