Sách đã đọc (124)
Căn Phòng Khóa
Emma Donoghue
4
Cá thu
Gong Ji Young
2
Khu Vườn Xương
Tess Gerritsen
1
CON SẺ VÀNG
Donna Tartt
2
KHÔNG CHIẾN ZERO RỰC LỬA
Naoki Hyakuta. Người Dịch: Võ Vương Ngọc Chân
1
Miền Quê Ngoại
Tuyền Nguyễn
9
TRUY TÌM JJ
Anne Cassidy. Người Dịch: Hoàng Kim
1
Luật Hấp Dẫn Của Nụ Cười
Lê Đỗ Quỳnh Hương
2
Sách để dành 😂😂 (32)
Kệ sách chưa đọc đến 🤗🤗🤗 Muốn đọc nhưng lười 😂😂😂 Đọc được vài trang rồi bỏ dở 😳😳😳 Đọc rồi muốn đọc lại nhưng như 2 😶😶😶😶 -- Tất cả cho nằm ở đây tạm để biết mình vẫn còn sách để đọc mà kìm kìm tay mỗi đợ sách sale 🙃🙃🙃