Review sách Cô Gái Trong Trang Sách

Thương Hoài đã review


Review khác về sách này 1
Regina Morgenstern đã review sách này

Lâu lâu mình không đọc sách tình cảm, và chưa từng đọc một quyển nào của Guillaume Musso. Đây là quyển đầu tiên và có khi cũng là quyển cuối cùng... Không phải mình không thích cuốn này mà chỉ là k...

chi tiết