Binh pháp Tôn Tử
by Nhà xuất bản Lao động Xã hội
0 reviews

Review sách Binh pháp Tôn Tử

Thương Hoài đã review
BINH PHÁP TÔN TỬ Với 13 chương sách nói về cách dụng binh bất hủ của Tôn Tử bao gồm: kế sách, tác chiến, mưu công, hình thiên, thế thiên, hư thực, quân tranh, cửu biến, hành quân, địa hình, cửu địa, hỏa công, dùng ly gián. Mỗi chương là trích dẫn, diễn giải, ví dụ minh họa đan xen từng nguyên tắc dụng binh. Những bài học này vô cùng sâu sắc và có thể áp dụng vào bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống hiện đại như: biết người biết ta, tìm hiểu thật kỹ đối phương, việc vua có thể k nghe, trước thắng sau cầu chiến tức nắm rõ thực hư thắng bại (tình hình địch ta) rồi mới khởi dậy đánh chiếm, biết tiến, biết lùi, biết nhanh biết chậm; cách xử sự với các tình huống binh đao, hạng lính, hạng tướng, dạng địa hình khác nhau chi tiết cụ thể để một tướng lĩnh có thể nắm rõ cách để ứng phó với từng dạng… Tôn Tử xuất thân họ Tôn là 1 nhánh của họ Điền, nổi tiếng dụng binh và giữ các chức quan trọng trong triều đình, nhưng sau vì chạy loạn mà chạy sang nước Ngô. Được Ngũ Tử Tư tiến cử làm tướng, cùng ông đánh thắng nước Sở làm rạng danh Ngô vương. Nhưng sau Tôn Tử khuyên Ngô Vương không nên Bắc phạt ngay mà củng cố binh lực phát triển người dân nhưng vua không nghe lời khuyên can của ông, ông cáo quan về quê, chu du và gặp những bậc kỳ tài khác như Khổng tử, Mặc Tử, Lão Tử… Mình bị ấn tượng với Sự tích chém đầu cung nữ - đó là Tôn Tử thể hiện cái uy của người tướng, cái nghiêm của quân đội trước sự không tin tưởng của vua. Ông chững minh cho vua thấy quan điểm của mình là đúng. Các binh nữ ban đầu không nghe theo lời chỉ đạo của Tôn Tử, ông liền cho chém đầu 1 cung nữ mà nhà vua yêu quý, từ đó mỗi lời Tôn Tử nói cung nữ đều nghe răm rắp. Đó là cái uy nghiêm của người làm tướng. Tại sao gọi là Đại tướng quân, vì Đại tướng quân lãnh đạo những vị tướng.
Loading 1