Phan Nguyễn Hoài Thu review sách này 4

"Em bao giờ cũng là gái duy nhất, đã đem lòng yêu anh thì bao giờ em cũng yêu anh, em đã yêu anh thì không thể yêu ai được nữa. Từ khi em bắt lòng em không được tưởng đến cuộc trăm năm với anh, em vẫn yêu anh mà đinh ninh giữ lấy một mối tình vô vọng cho suốt cả đời..."

Thời cấp 2, đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển đầu tiên là Đồi gió hú. Ngày chưa có bất kì ý niệm gì về tìn... đọc tiếp