Phan Nguyễn Hoài Thu đã thêm 1 sách vào thư viện
Ông Trùm Cuối Cùng
by Mario Puzo
3 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Tố Tâm
by Hoàng Ngọc Phách
1 reviews

"Em bao giờ cũng là gái duy nhất, đã đem lòng yêu anh thì bao giờ em cũng yêu anh, em đã yêu anh thì không thể yêu ai được nữa. Từ khi em bắt lòng em không được tưởng đến cuộc trăm năm với anh, em vẫn yêu anh mà đinh ninh giữ lấy một mối tình vô vọng cho suốt cả đời..."

Thời cấp 2, đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển đầu tiên là Đồi gió hú. Ngày chưa có bất kì ý niệm gì về tìn... đọc tiếp
Phan Nguyễn Hoài Thu đã thêm 1 sách vào thư viện
Mắt biếc
by Nguyễn Nhật Ánh
62 reviews
Có 52 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Phan Nguyễn Hoài Thu đã thêm 1 sách vào thư viện
Quân Khu Nam Đồng
by Bình ca
12 reviews
Có 15 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể