Phan Nguyễn Hoài Thu đã thêm 5 sách vào thư viện
Phan Nguyễn Hoài Thu đã thêm 3 sách vào thư viện
Làm Đĩ
Vũ Trọng Phụng
8
Tình Cát
Nguyễn Quang Lập
0
Phan Nguyễn Hoài Thu đã thêm 1 sách vào thư viện
Ông Trùm Cuối Cùng
by Mario Puzo
3 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Tố Tâm
by Hoàng Ngọc Phách
1 reviews

"Em bao giờ cũng là gái duy nhất, đã đem lòng yêu anh thì bao giờ em cũng yêu anh, em đã yêu anh thì không thể yêu ai được nữa. Từ khi em bắt lòng em không được tưởng đến cuộc trăm năm với anh, em vẫn yêu anh mà đinh ninh giữ lấy một mối tình vô vọng cho suốt cả đời..."

Thời cấp 2, đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển đầu tiên là Đồi gió hú. Ngày chưa có bất kì ý niệm gì về tìn... đọc tiếp