Thuận - Libro đã thêm 1 sách vào thư viện
Cú Hích
by Richard H. Thaler, Cass R. ...
1 reviews
Có 7 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể:
Loading 1
Thumb 25e5f6c3ac60ed709bac5071ee3a9364
Mọt
Hôm nay đi Phương Nam city thấy có sách này, sà vào đọc thử, nhưng chợt nhớ to-read list dài đằng đẵng của mình nên thôi ^^ nhưng đọc thử vài trang thấy cũng “kích thích” ghê
Thuận - Libro đã thêm 1 sách vào thư viện
Đắc Nhân Tâm
by Dale Carnegie
23 reviews
Loading 1