78 Độ Minh Triết
by Rachel Pollack
1 reviews
Có 10 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách 78 Độ Minh Triết

78 độ minh triết (78 Degrees of Wisdom) là cuốn sách tôi đã dồn công sức dịch trong khoảng 3 năm, là thành tựu đầu tiên và cũng có thể là to lớn nhất của tôi trong nghề dịch thuật. Lớp độc giả chính mà cuốn sách này nhắm tới là những người giải bài Tarot - những lá bài được dùng để tiên tri hoặc tìm hiểu về chính bản thân mỗi người. Tarot mới bắt đầu trở nên phổ biến ở Việt Nam từ khoảng năm 2012, khoảng thời gian đó cũng là lúc tôi biết đến hình thức bói bài này. Tôi đã chọn 78 độ minh triết để làm sách giáo khoa cho mình trong cả 2 lĩnh vực: dịch thuật và Tarot.

Sau một vài giới thiệu cơ bản về nguồn gốc, lịch sử của các lá bài, Rachel Pollack bắt đầu đi vào chi tiết từng lá một. Bắt đầu với các lá Ẩn chính, tác giả dắt người đọc đồng hành cùng The Fool trên con đường nhận thức và phát triển bản thân, mỗi lá bài từ I đến XXI là những người mà The Fool sẽ gặp, những trạng thái anh ta sẽ trải qua. Có thể nói đây là phần đặc sắc nhất của cuốn sách, tác giả phân tích tỉ mỉ những biểu tượng xuất hiện trên từng lá bài, cung cấp gốc gác và ý nghĩa của chúng trong nền văn hóa rồi thu hẹp thành những giải nghĩa có thể gặp trong quẻ bài. Đối với các lá Ẩn phụ tác giả cũng sử dụng cách diễn giải tương tự nhưng ngắn gọn hơn, và có lẽ chưa đủ để thỏa mãn một số người. Cuối cùng là các thế bài thường gặp và các thế bài mẫu, ở phần này tôi khá thích cách bà diễn giải thế Celtic Cross, một thế bài dùng để bao quát vấn đề, tình huống mà người hỏi bài đang gặp phải từ gốc rễ đến kết quả có thể xảy ra trong tương lai.

Sách được viết bằng một ngôn ngữ đậm tính học thuật, nên có thể khó khăn nếu bạn không quen thuộc với các kiến thức cơ bản của huyền học và tâm lý học, bản thân tôi khi dịch cũng đã tra cứu rất nhiều. Cũng bởi vậy nên những kiến thức được viết trong sách cũng có ích với những ai không theo đuổi Tarot mà chỉ muốn biết thêm về một hình thức tiên tri thú vị và phổ biến trên thế giới.