Thu Huong Vu đã thêm 4 sách vào thư viện
Thu Huong Vu đã cho Duyên Sốt mượn sách
Thu Huong Vu đã trao đổi sách với J Sic
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống
by Nicola Yoon
10 reviews
Có 17 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
thật ra sau khi đọc xong mình không thích lắm. cái cách kết thúc của nó kiểu ... ng mẹ dẫu có sai nhưng là ng yêu thương Madeline nhất. có thể do văn hóa phương tây thế là bình thường. auke và ngẫm lại thì cảm nhận đc niềm vui sướng khi biết đc mình ko có bệnh để mà sống tự do theo ý thích... như 1 trang sử mới cho cuộc đời bao la rộng mở của Madeline. và mình đang có cuộc sống... đọc tiếp
Thu Huong Vu đã thêm 3 sách vào thư viện