Sách đã review 1

Hạnh Phúc Thật Gần

by Thiện Từ
Thu Hằng đã review sách

Lần đầu tiên mình chọn một cuốn sách không hề biết tác giả là ai mà chỉ nhìn tên rồi chọn luôn.

Khi mở trang đầu tiên chính tác giả cũng giỏi cũng giới thiệu đây là một tác giả mới toanh. Trang viết của một người trẻ bình thường đang có những thắc mắc đang gặp phải những lăn tăn trở lại trong...

xem chi tiết