Review sách Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại

Thịnh Bi đã review


Review khác về sách này 4
Hằng Nga đã review sách này

Tớ không hay đọc tản văn của những nhà văn trẻ Việt Nam, có lẽ do không hợp gu cũng có lẽ do quá nhiều những bài sáo rỗng nhưng với cuốn sách này có lẽ khác.

chi tiết