Review sách Tấm Ảnh Tình Yêu Và Một Câu Chuyện Khác

Thịnh Bi đã review


Review khác về sách này 1
Binh Boog đã review sách này

Trước hết mình bị ấn tượng bởi cái bìa của quyển sách. Nó như một bức tranh mùa thu nhẹ nhàng, êm dịu. Phải nói đây là một trong những quyển mình cho là bìa đẹp của Nhã Nam. 

chi tiết