Sách đã review 30
Thiên Hương đã review sách

Review của bạn Ducky Vũ

Tôi biết đến cuốn này vì rất ngưỡng mộ chị Rosie Nguyễn nên đã follow trên Goodreads. Một hôm phát hiện chị mới cho ra một cuốn mới nên tôi liền lên tiki đọc thử xem nội dung thế nào.

xem chi tiết
Thiên Hương đã review sách

Review của bạn Trung Nguyễn

Có người nói với tôi: "Người Việt bây giờ không thích sử Việt nữa đâu”. Tôi ngạc nhiên và hỏi họ vì sao nên nỗi như vậy. Họ trả lời: "Sách thì khô khan dài dòng, tư liệu thì hạn hẹp ít ỏi; so với m...

xem chi tiết
Xem thêm 27 reviews