Tận Cùng Là Cái Chết
by Agatha Christie
9 reviews

Quyển này là quyển đầu tiên của Agatha Christie mà mình đọc. Mình thấy có lẽ là nó không được đánh giá cao bằng những quyển khác của bà, nhưng với cá nhân mình thì mình thấy khá là hay và hấp dẫn.

... đọc tiếp
Thi Vy đã thêm 1 sách vào thư viện
Tận Cùng Là Cái Chết
by Agatha Christie
9 reviews