Review sách Truy Tìm Ký Ức (Bộ 2 Tập)

Vân đã review


Review khác về sách này 2
Hồng Luân đã review sách này

Sau khi đọc Hãy nhằm mắt khi anh đến và Nếu ốc sến có tình yêu của Đinh Mặc, tôi tìm đến Truy tìm ký ức - tác phẩm ngôn tình kết hợp với trinh thám thứ ba sau 2 tác phẩm đã từng được xuất bản trước...

chi tiết