Thanhtung Nguyen đã thêm 1 sách vào thư viện
Khuyến Học
by Fukuzawa Yukichi
10 reviews
Có 44 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Khuyến Học
by Fukuzawa Yukichi
10 reviews
Có 44 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Khuyến Học: Một cuốn sách đã làm lay chuyển tâm lý của người Nhật dưới thời Minh Trị

Trước kia tôi vẫn đặt câu hỏi tại sao cùng ở Châu Á, cùng chịu ảnh hưởng của Khổng giáo tại sao nước Nhật lại có thể trở thành một nước hung mạnh đến thế, sau khi đọc Khuyến Học và tìm hiểu các tác phẩm của Fukuzawa Yukichi tôi đã thấy được câu trả lời.

Người Nhật dưới thời Mạc phủ ... đọc tiếp