Review sách Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Thanh Hồng đã review


Review khác về sách này 2
Đậu Đậu đã review sách này

Một cuốn sách nhẹ nhàng, sâu lắng và mang hơi hướm của một phép màu! Gấp cuốn sách lại, tôi vẫn cảm thấy được dư vị hạnh phúc bên mình. Tôi thấy hình bóng của tôi đâu đó trong cuốn sách. Thầm mỉm c...

chi tiết