Tam Quốc Diễn Nghĩa
by La Quán Trung
3 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Tam Quốc Diễn Nghĩa

Thành Lee đã review

Đã từ lâu danh xưng Tứ đại danh tác đã trở nên quá quen thuộc đối với những ai yêu mến văn học, đặc biệt là văn học cổ Trung Quốc. Về tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa theo ý kiến cá nhân của mình xứng đáng là tác phẩm đứng đầu trong Tứ đại danh tác.

Đã mấy trăm năm qua kể từ khi tác phẩm này ra đời, người đời sau vẫn còn đang truyền tụng về những giai thoại, những nhân vật trong Tam quốc đã khiến tác phẩm này trở nên bất hủ, gắn bó với không biết bao nhiêu thế hệ độc giả.

Truyện bắt đầu từ giai đoạn nhà Hán trong hoàn cảnh sắp bị diệt vong, gian thần lộng quyền, các thế lực nổi lên khắp đất nước tiêu biểu là giặc Khăn Vàng. Ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa đào viên chung tay góp sức phò trợ nhà Hán dẹp loạn Khăn Vàng.Trải qua bao nhiêu cuộc dẹp loạn, thế cục Tam Quốc đã được hình thành bởi Lưu Bị, Tào Tháo và Tôn Quyền mỗi người hùng bá một phương tạo nên một cục diện mới, chiên sự nổi lên liên miên.

Suốt cả chiều dài tác phẩm, tác giả luôn đề cao tinh thần Trung quân ái quốc của Lưu Bị, tài năng kiệt xuất của Khổng Minh, dũng mãnh thiện chiến như Quan Vũ,.... Nói chung mỗi hình tượng nhân vật đều được tác giả dựng nên một cách tài tình, những sự kiện lịch sử được đưa ra bám sát thực tế. Đây là một tác phẩm ít nhất ai. phải đọc một lần trong đời.
Review khác về sách này 2
Một bộ kỳ thư cực kỳ nổi tiếng và đã có không biết bao nhiêu giấy mực, ngôn từ để viết về nó rồi. Trên quan điểm của mình, thực sự chỉ muốn recommend mọi người đọc tác phẩm này vì mình chưa đủ trìn... chi tiết
Sách HayĐây là bộ sách nên mua so với các bộ sách khác xuất bản cùng:1. Có bản đồ màu in rời khổ khoảng 50x 50 cm;2. Trong sách có khá nhiều ảnh minh họa (lấy từ Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa);... chi tiết