LỐI SỐNG TỐI GIẢN CỦA NGƯỜI NHẬT
by Sasaki Fumio
28 reviews
Có 41 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Một cách nhìn nhận, một lối sống tối giản đúng như những gì vốn có của con người khi sinh ra. Chúng ta luôn có những ước mơ những mục tiêu nào là giỏi giang nào là kiếm thật nhiều tiền để có thể phục vụ cho nhu cầu sống của bản thân để thỏa mãn những gì mình muốn có. Sau khi đọc xong cuốn sách cái cảm giác trong mình thật lạ. Chẳng muốn sở hữu thêm bất cứ món đồ gì. Muốn đơn gi... đọc tiếp
Thanh Hương đã thêm 1 sách vào thư viện
LỐI SỐNG TỐI GIẢN CỦA NGƯỜI NHẬT
by Sasaki Fumio
28 reviews
Có 41 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể