Thượng kinh ký sự
by Lê Hữu Trác
1 reviews

Review sách Thượng kinh ký sự

Thanh Hai đã review

THƯỢNG KINH KÝ SỰ - LÊ HỮU TRÁC

LÊ HỮU TRÁC là vị lương y nổi tiếng nhất của Việt Nam - được biết nhiều với tên gọi Hải Thượng Lãn Ông.Ngày 12 tháng 1 năm Cảnh Hưng 43 (1782), ông nhận được lệnh chúa Trịnh triệu về kinh. Lúc này ông đã già yếu và đã quyết chí ở ẩn, nhưng vì tâm nguyện muốn truyền bá những kinh nghiệm trong nghề y của mình mà ông đành khăn gói lên kinhvới hy vọng chúa Trịnh sẽ cho in bộ sách của ông (bộ Tâm Lĩnh). Thượng kinh ký sự là cuốn sách ông ghi lại thời gian lên kinh này.

Lên kinh, ông vào phủ chúa chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán, chứng kiến những sự tha hóa của Chúa và bọn quan lại, ông chán ngán và chỉ muốn về quê, nhưng Trịnh Sâm không chịu và tiếp tục giữ ông lại. Ông giả ốm không vào chầu, rồi lại viện tuổi già tai điếc không nghe được để tiếp tục từ chối. Bọn lương y ở kinh vì ghét tài ông nên đã buông lời dèm pha đồng thời lén lút cắt thuốc cho thế tử không theo đơn của ông. Vì thế Trịnh Cán mãi không khỏi bệnh, ông cũng mãi không được về nhà.

Đến năm 1782, ông mới được Trịnh Sâm cho phép hồi hương. Không lâu sau, Trịnh Sâm lại ốm và vời ông lên kinh trở lại. Ông chữa khỏi bệnh cho Trịnh Sâm, được Trinh Sâm trọng thưởng nhiều bổng lộc nhưng ông ngao ngán chỉ muốn về quê.

Mãi đến khi Trịnh Sâm chết, Trịnh Cán lên thay, và vẫn cứ ốm đau mãi, nhân dịp này ông bèn tiến cử một người khác rồi khai với chúa là người nhà ốm nặng để được về quê, thoát khỏi cảnh luồn cúi.

Tuy chỉ là một cuốn ký sự, nhưng văn rất hay và trau chuốt. Với một óc quan sát tỉ mỉ, ông đã ghi lại nhiều cảnh sinh hoạt trong phủ chúa xa hoa, bên cạnh sự lầm than đói rách của nhân dân bên ngoài. Ông giúp độc giả đời sau hiểu được phần nào sinh hoạt của vua chúa thời xưa.


Ngân Lê
đọc xong cuốn này e mới thấy, người xưa hay ngâm thơ thiệt 😆
Thanh Hai
Mấy quan văn mới ngâm thơ chớ hâhha,