Thời Khắc
by Michael Cunningham
1 reviews

Review sách Thời Khắc

Thanh Hai đã review

Thời khắc

#bachvietbooks #anhdepquotechat

“Nói cho cùng, thực ra đây là một bữa tiệc. Bữa tiệc cho người vẫn chưa chết, cho người vẫn chưa bị tổn thương, cho những người, vì những lý do bí ẩn, đã có may mắn còn được sống.”

Cuốn sách mỏng nhưng đọc khá lâu, vì lỡ đọc vào thời gian bận rộn cuối năm