Petrus Ký nỗi oan thế kỷ
by Nguyễn Đình Đầu
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Petrus Ký nỗi oan thế kỷ

Thanh Hai đã review
Petrus ký - nỗi oan thế kỷ
Tác giả: Nguyễn đình Đầu

Đây là cuốn sách có số phận thăng trầm, vừa phát hành được 10 ngày thì bị thu hồi. Bản sách này của mình được một người bạn không thân lắm tại Hải Phòng mua hộ. Và nó đã làm cầu nối cho mình và bạn ấy thành bạn bè và trở nên thân thiết hơn.