Review sách Paul Doumer toàn quyền đông dương bàn đạp thuộc địa

Sách kinh điển đã review

Amaury Lorin sinh năm 1972, quốc tịch Pháp, là tiến sĩ lịch sử của Viện nghiên cứu Chính trị Paris. Ông là người đầu tiên viết sách về Paul Doumer. Tại Pháp, cuốn sách này được trao hai giải thưởng: giải Auguste Pavie của Viện hàn lâm khoa học hải ngoại 2005 và giải của Hội nhà văn chiến binh năm 2006.

Paul Doumer (1857-1832) là Toàn quyền Đông Dương từ năm 1896 sau cái chết đột ngột của người tiền nhiệm Armand Rousseau tại Hà Nội. Lúc này ông chưa tới bốn mươi tuổi, "được biết đến là một người có tinh thần thép, ý chí bền bỉ cũng như năng lực làm việc khác thường", một người có phẩm chất vừa cương vừa nhu cần thiết để có thể cai trị thành công xứ thuộc địa. Ông đến Đông Dương với mục đích rõ ràng: Đưa Đông Dương thoát khỏi tình trạng trì trệ, vực dậy tình hình tài chính bấp bênh và khôi phục uy thế của chính quyền.

Paul Doumer gắn liền với những công trình xây dựng lớn và mang tính khởi phát, quyết định đến sự phát triển của vùng đất mà ông cai quản, đó là cầu Paul Doumer bắc qua sông Hồng (nay là cầu Long Biên) lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ,đó là tuyến đường sắt Vân Nam nối liền Hải Phòng và Côn Minh (tuyến đường sắt nàyđã được ghi nhận kỷ lục thế giới với 3.577 cầu qua sông và cầu cạn cùng với các đường hầm)...Tên của ông còn gắn liền với nhiều tổ chức văn hóa tại Việt Nam: Viện Viễn Đông Bác Cổ, Trường Đại Học Y Hà Nội, Viện Pastuer Nha Trang...Ông cũng là người đầu tư xây dựng Đà Lạt thành khu nghĩ dưỡng còn tồn tại cho đến ngày nay. Quả thật chưa bao giờ xứ Đông Dương lại được Pháp rót nhiều kinh phí phát triển như trong thời gian cầm quyền của Toàn quyền Paul Doumer.

Tuy vậy, trong lịch sử chính thống và trong lịch sử được giảng dạy trong nhà trường, ông hầu như không hề được nhắc đến. Nhà sử học Charles Fouriau đã ví giai đoạn 1897-1911 như là một "hố đen trong lịch sử của nước Việt Nam đương đại", "vị Toàn quyền khéo léo nhất đã không được ngành sử liệu quan tâm, và dẫu những tư liệu đã luôn đánh giá về vị trí của ông nhưng lại đề cập rất ít về sự nghiệp của con người này...Không có những tư liệu tiểu sử đầy đủ về Doumer, do vậy nhân vật này không được mấy ai biết đến"

Nhận cuốn sách với lờiđề tặng -đây là cuốn sách không thể thiếuđểđọc cùng "Xứ Đông Dương" - quả không sai tí nào.