Người Tình Hoa Bắc
by Marguerite Duras
1 reviews

Review sách Người Tình Hoa Bắc

Sách kinh điển đã review

#bachvietbooks #anhdepquotechat

“Nhiều năm sau chiến tranh, cái đói, những người chết, những trại tập trung, những cuộc hôn nhân, những sự chia ly, những vụ ly dị, những cuốn sách, chính trị, chủ nghĩa cộng sản, anh đã gọi điện thoại. Là tôi đây. Vừa nghe giọng nói, cô đã nhận ra anh. Là tôi đây, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em. Cô bảo: Chào anh. Anh sợ hãi giống như trước, sợ mọi điều. Giọng anh run run, chính lúc đó cô nhận ra âm sắc Hòa Bắc.

Anh bảo rằng với anh, thật kỳ lạ đến mức độ ấy, là câu chuyện của họ vẫn cứ như ngày trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng suốt đời mình anh sẽ không bao giờ có thể thôi yêu cô. Rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết.

Anh nghe thấy tiếng khóc của cô trong điện thoại. Thế rồi xa hơn, từ phòng cô, hẳn thế, cô không gác máy, anh còn nghe thấy tiếng khóc.Thế rồi anh cố nghe thêm. Cô không còn ở đó nữa. Cô đã thành không thấy được, không với tới được. Và anh đã khóc. Rất to. To hết sức lực anh.”