Lịch sử Đà Nẵng
by Võ Văn Dật
1 reviews

Review sách Lịch sử Đà Nẵng

Thanh Hai đã review

LỊCH SỬ ĐÀ NẴNG - VÕ VĂN DẬT

“Năm 1306 là năm Đà Nẵng trở thành đứa con của nước Việt, khi 2 châu Ô và Lý của Chiêm Thành được Chế Mân dâng cho Thượng hoàng Trần Nhân Tông để làm sính lễ trong đám cưới công chúa Huyền Trân”

Tai nghe súng nổ cái đùng

Tàu Tây đã tới Vũng Thùng bữa qua

“...11h10’ ngày 15/04/1847 - tin thất bại thê thảm ở Đà Nẵng đưa về triều, vua Thiệu Trị nổi một trận lôi đình chưa từng thấy. Bao nhiêu tặng vật của Pháp từ trước đến nay đều bị đem đập phá tan tành và một chỉ dụ cấm đạo nghiêm khắc được ban hành tức thì. Ngoài ra, không có một thay đổi nào có tính cách triệt để nhằm đem lại đổi mới cho đất nước...”