Hưng đạo Vương
by Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc
2 reviews

Review sách Hưng đạo Vương

Thanh Hai đã review

* Vài nét về tác giả :

Phan Kế Bínhquê ở làng Thụy Khê, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông . Năm Bính Ngọ (1906), Phan Kế Bính dự thi Nho học và đỗ cử nhân, nhưng không ra làm quan, mà ở nhà dạy học. Trong thời gian này, ông công khai hưởng ứng phong trào Duy Tân, nhưng không trực tiếp chỉ đạo. Từ 1907, ông bắt đầu viết báo cho nhiều tờ báo trong nước, trong vai trò là một trợ bút, chủ yếu là dịch thuật, biên khảo sách chữ Hán. Sau đó ông lần lượt cộng tác với các tờ báo: Ðông Dương tạp chí, Lục tỉnh tân văn, Trung Bắc tân văn. Đặc biệt là với tờ Đông Dương tạp chí, ông có thời gian làm trong ban biên tập Đông Dương tạp chí, và tác phẩm của ông phần lớn đều từng đăng trên tạp chí này.

Sách về danh nhânông viết gồm Nam Hải dị nhân và HưngĐạo Vương.

------

HƯNG ĐẠO VƯƠNG ( Phan Kế Bính , Lê Văn Phúc) - cuốn này đọc đã lâu, nay đọc lại vẫn không thừa, còn thấy thấm thía hơn

"Kẻ kia cậy có tràng trận, mà ta thì cậy có đoản binh, lấy đoản chống nhau với tràng, phép dùng binh thường vẫn phải thế. Còn như khi nào quân giặc kéo đến ầm ầm, như gió như lửa, thế ấy lại là dễ chống. Nếu nó dùng cách dần dà như tằm ăn lá, thong thả mà không ham của dân, không cần lấy mau việc, thế ấy mới là khó trị, thì ta nên ủy dùng tướng giỏi, liệu xem quyền biến, ví như đánh cờ, phải tùy cơ mà ứng biến, cốt dùng được binh đồng lòng như cha con một nhà, thì mới có thể đánh được. Cách ấy cốt phải tự lúc binh thì, khoan sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là chước giữ nước hay hơn cả đấy"

Vua chịu lời ấy là rất phải
Review khác về sách này 1
Hưng Đạo VươngPhan Kế BínhĐối với người mọi người dân Việt hào khí Đông A hào hùng chói lọi luôn mãi là niềm tự hào không bao giờ tắt về cuộc kháng chiến của Quân và dân Đại Việt nhỏ bé 3 lần đập t... chi tiết