Gặp Gỡ Ở La Pan Tẩn
by Ma Văn Kháng
2 reviews


Review khác về sách này 1
GẶP GỠ Ở LA PAN TẨNMa Văn KhángĐây là một tác phẩm này rất hay, cá nhân mình thấy nó chỉ đứng sau Mùa lá rụng trong vườn trong số rất nhiều tác phẩm của Ma Văn Kháng. Văn phong súc tích cô đọng, nộ... chi tiết