Review sách Đám Cưới Không Có Giấy Giá Thú

Thanh Hai đã review

Lại là một thầy giáo nữa xuất hiện trong tác phẩm của Ma Văn Kháng.

Thầy Tự là đại diện điển hình cho tầng lớp trí thức mới trong thời kỳ xã hội chuyển mình đi lên và còn bị níu kéo bởi những lề thói làm việc cứng nhắc. Anh bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn giữa việc làm ra miếng cơm manh áo với việc giữ lại cho mình nhân cách thánh thiện. Hai cái mâu thuẫn với nhau và buộc người thầy phải có sự lựa chọn.Review khác về sách này 1
Khi đọc mấy chương đầu của cuốn "Đám cưới không có giấy giá thú" tôi đã rất nghi ngờ liệu ông Ma Văn Kháng có phải từng rất mê dòng văn học kinh điển Tây phương thế kỉ XVI, XVII hay không? Hay là v... chi tiết