Review sách Bàn về giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975

Thanh Hai đã review

Lời nói đầu của cuốn sách này cũng là lời xin lỗi độc giả vì "tên sách là Bàn về giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975, nhưng nội dung thực tế không có phần viết riêng về nền giáo dục của miền Bắc Việt Nam trước năm 1975, khiđất nước còn bị chiađôi, mà chỉ có phần liên quan giáo dục miền Nam trước năm 1975 và giáo dục của nước Việt Nam thống nhất sau ngày 30 tháng 4 năm 1975"

Cuốn sách là những ghi chép và chia sẻ tâm huyết của tác giả Trần Văn Chánh về giáo dục Việt Nam trong từng giaiđoạn khác nhau. Và mìnhđặc biệt thích thú vớiý kiến của tác giả về việcđưa Tiếng Anh vào giảng dạyở cấp tiểu học - một việc làm tuy có lợi nhưng chưađúng thờiđiểm, trong khiđó các môn Lịch sử,Đạođức lại bị xem nhẹở lứa tuổi mà cần thiết nhất là bồi dưỡng nhân cách, nhưông bà tađãđúc kết "Tiên học lễ, hậu học văn"