Bán đảo Ả rập
by Nguyễn Hiến Lê
1 reviews

Review sách Bán đảo Ả rập

Thanh Hai đã review

#BÁN_ĐẢO_Ả_RẬP_THẢM_KỊCH_HỒI_GIÁO_VÀ_DẦU_LỬA

#NGUYỄN_HIẾN_LÊ

(Bán đảo Ả Rập là bán đảo lớn nhất thế giới nằm ở Tây Á, diện tích trên 3 triệu cây số vuông bao gồm các quốc gia Yemen, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, và một phần của Jordan và Iraq.)