Sách đã review 7
Tấn Duy Hồ đã review sách

     "Một truyện hay không phải ở chỗ dài bao nhiêu mà ở chỗ chứa đựng bao nhiêu bài học, bao nhiêu ý nghĩa về cuộc sống. Tinh hoa của tư tưởng không phải ở chỗ do ai nói ra mà ở chỗ nó nghiệm chứng được bao nhiêu sự thực, có được bao nhiêu hành động ý nghĩa trong thực tế."

     Quả thật, cuốn sách này mang đến không chỉ những câu truyện hay mà còn là những tư tưởng tốt đẹp, hướng đến một con người hoàn thiện, hướng một lối sống hạnh phúc.

xem chi tiết
Tấn Duy Hồ đã review sách

     Tôi đến với cuốn sách này một cách tình cờ: một cái bìa thú vị, một cái tựa hài hước và một vài thông tin đâu đây rằng đây là một cuốn nên đọc. Và tôi đã nhanh chóng lựa chọn nó vì tôi hi vọng tìm hiểu thêm về sự hài hước đã lâu. Cuối cùng, khi đã đọc xong cuốn sách trong một thời gian "lâu hơn mình tưởng", tôi xin mạn phép ... thay "nhanh chóng" bằng "nhanh nhảu đoảng", "hi vọng" bằng "thất vọng". 

     Trước tiên, tôi xin nói rõ là một cuốn sách có thể phù hợp người này nhưng lại không với người kia nên đừng lấy những dòng này của tôi mà phán xét (dù gì dân gian cũng xưng tụng...

xem chi tiết
Tấn Duy Hồ đã review sách

     “It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature.” - Niels Bohr

     Dịch bởi người viết: "Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của Vật lí là tìm kiếm câu trả lời cho "Tự nhiên là gì?". Bởi lẽ, Vật lí chính là cách chúng ta gọi tên Tự nh...

xem chi tiết
Xem thêm 4 reviews