Sách có tag #thời_chúa_Trịnh
2 quyển sách
Thượng Kinh Ký Sự
Hải Thượng Lãn Ông
1
Thượng Kinh Ký Sự
Hải Thượng Lãn Ông
1