Sách của tác giả: Thiếu tướng, PGS. TS. Lê Văn Thắng, TS. Nguyễn Văn Tuân
1 quyển sách
Tư Tưởng Chính Trị "Dân Là Gốc" Trong Lịch Sử Việt Nam
Thiếu tướng, PGS. TS. Lê Văn Thắng, TS. Nguyễn Văn Tuân (đòng chủ biên)
0