Sách của tác giả: Laurence J. Peter, Raymond Hull
3 quyển sách