Nhất Nộ Bạt Kiếm
by Ôn Thụy An
1 reviews

Review sách Nhất Nộ Bạt Kiếm

Tà Ngô đã review

Gái đẹp làm khuynh thành

Gái đẹp làm khuynh quốc

Người con gái đó sẽ được gọi hồng nhan họa thủy.

Hồng nhan họa thủy nghe rất có vẻ tán thưởng vì độ khó để được vậy rất cao, không phải má nào cũng làm được.

Có một dạng với chưa tới Hai chữ Hồng Nhan nhưng lực tàn phá không thua gì họa thủy đó là Ôn Dịch.

Nhân vật xứng tầm ôn dịch trong Nhất Nộ Bạt Kiếm không ai xa lạ chính là Ôn Nhu Ôn Đại Tiểu Thư. Nàng đi đi tới đâu vướng vô ai thì thị phi rắc rối tai họa tới đó. Nàng là hình mẫu điển cho câu "tóc dài não ngắn", "ngu ngốc+nhiệt tình=phá hoại", "không sợ kẻ địch là sói chỉ sợ đồng đội là heo". Con Heo Ôn Nhu này chơi với ai, giúp ai, đứng cùng ai thì kẻ đó từ chết đến bị thương....trình phá bỉnh max level.

Nói đến Maxlevel thì không chỉ có phá hôi của Ôn Nhu mà còn có Não Tàn cấp Max của ông Hoa Khô Phát.

Tông sư một phái nhưng mà ngu lòi hấp tấp đỡ không nổi luôn. Não để dưới mông chứ không để trên đầu.

Còn một thằng có đầu có não có tài nhưng xài không đúng chỗ.

Thằng đó là ai?

Còn ai xa la chính là Thái Kinh.

Why?

Một thái sư đương triều có đến nỗi vậy không?

-Không biết! ( xét về mặt chính sử khó nói lắm vì không phải chuyên gia lịch sử, cũng không biết nhiều về lịch sử TQ)

- Hoặc có lẽ....dựa theo OTA trong nhất nộ bạt kiếm nhận định như vầy:

"Thực ra, y (Thái Kinh) đã là thái sư một nước, nắm quyền lớn trong triều, có bao nhiêu môn sinh thân tín, thế nhưng y suốt ngày chìm đắm trong thư pháp hội họa, đâu có thời gian lo việc quốc sự? Nay CẢ VƯƠNG TIỂU THẠCH mà y cũng phải TỐN CÔNG SUY ĐOÁN TÂM LÝ của đối phương, còn đâu tinh thần sức lực xử lý việc lớn của nhà? Quốc gia xã tắc, nếu rơi vào tay hạng người này, sao có thể không loạn? Sao có thể không xin lắm tệ đoan"

Vậy Vương Tiểu Thạch là ai?

Vương Tiểu Thạch là tam đương gia của Kim Phong Tế Vũ Lâu

Kim Phong Tế Vũ Lâu là một ban hội

Ban hội này nói trắng ra là xã hội đen

Người trong ban hội xã hội đen có thể là xã hội đen hoặc không?

Nhưng dù đen hay không đen thì cũng là dân, cao tay lắm dân này máu liều biết chém giết thôi, có cần phí sức ngẫm nghĩ vậy không?

Có lẽ cần vì:

Anh này là vai chính của truyện nhỉ?