Liên Hoa Lâu - Huyền Vũ Quyển
by Đằng Bình
1 reviews

Review sách Liên Hoa Lâu - Huyền Vũ Quyển

Tà Ngô đã review

Thật sự là tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút ở tập 2 Huyền Vũ Quyển này. Vì sao ư? Bởi vì cái tôi trông chờ là mạch chuyện chính được thúc đẩy để giải thích rõ hơn mối hận thù mà Giác Lệ Tiếu dành cho Lý Tương Di cũng như đối sách mà Lý Tương Di trù định để đối đầu với cô ả và Địch Phi Khanh. Nhưng túm lại là không thấy Lý Tương Di làm gì hết, chàng vẫn mãi mê dấn thân vào các vụ án không liên quan hoặc có liên quan tí chút mà sự liên quan này cũng khá gượng ép: điển hình là vụ án của Ngụy Thanh Sầu, chẳng hiểu Giác Lệ Tiếu tung hỏa mù để làm gì? Vẽ rắn thêm chân, cố tình gán ghép để đọc giả thấy được tác giả cũng đã thúc đẩy câu chuyện.

Tuy nhiên, quyển này cũng có điểm sáng của mình. Đó là tính cách nhân vật. Tác giả khắc họa rất hay, nhân vật kiêu ngạo ra kiêu ngạo, khinh cuồng ra khinh cuồng, lụy tình nhu nhược là lụy tình nhu nhược….