Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong
by Trừu Phong Đích Mạc Hề
1 reviews

Review sách Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Tà Ngô đã review

Nói chung mua một quyển sách cũng giống như ta gặp và làm quen một người, đều là số mệnh, đều là tùy duyên.

Và cuốn KẾ HOẠCH HỦ NỮ-BẺ THẲNG THÀNH CONG đến với tôi cũng như thế đó. Tôi vẫn còn nhớ như in giây phút đó, giây phút mà tôi mua nó về. Tôi đi tới đi lui kệ sách rất nhiều lần, rồi hình như có ma nhập tôi hay sao ấy, tôi mới vô thức hốt nó về.

Mà nói thật, mua nó là một điều vô cùng hối hận. Một quyển sách với nội dung giẻ rách. Nữ chính tính cách thì tào lao, sở thích bệnh hoạn vậy mà không hiểu sao một chàng trai như Duy Chính có thể yêu cô ta cho được.

Tôi không biết tác giả nghĩ gì khi viết bộ truyện này. Nội dung thì chẳng đâu vào đâu. Nhân vật thì tầm thường, hạ cấp không có một ưu điểm thế mà vớ bở một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, trí thức có phẩm vị, đạo đức tốt, chắc ngoài những cái tốt đẹp đó ra thì cha nam chính chắc bị bệnh lâu năm mà giấu, chứ người bình thường không bị ấm đầu thì ai mà yêu cô Chu Tiểu Bạch này cho nổi.

Sau khi đọc xong tác phẩm này của TRƯÙ PHONG ĐÍCH MẠC HỀ tôi quyết định, thấy bà tác giả này là co cẳng chạy, không đời nào mò tay vô mà hốt hàng của bả về. Vì tôi đoán với kiểu viết như vậy chỉ xuất ra toàn hàng thứ cấp.