Đường Mòn
by Chris Womersley
1 reviews

Review sách Đường Mòn

Tà Ngô đã review

Ngay khi đọc văn án của quyển sách mình đã quyết định nhấp chuột mua ngay mà không phải chần chừ do dự. Nhưng mua về rồi, mình thật sự vô cùng thất vọng, quyển sách không hề hấp dẫn như mong đợi. Mình đọc vài trang rồi xếp xó đợi lúc nào đó rảnh rỗi đọc tiếp và thầm hy vọng về sau sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng than ôi, quá trình tự an ủi tự động viên bản thân cứ lập đi lập lại cho tới hết truyện mà vẫn chưa thấy được điểm hấp dẫn đặc sắc ở chỗ nào. Nói chung truyện chán nhưng cũng có cái đáng giá đó chính là giá trị nhân văn mà tác phẩm mang lại đáng để trầm tư suy nghĩ. Nhưng tóm lại vẫn chán ơi là chán, rất khiêu chiến tính nhẫn nại.