Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
by Higashino Keigo
7 reviews

Vừa đọc xong Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ, không biết nói sao luôn. Trong quá trình đọc cuốn sách này cảm xúc thay đổi liên tục, phải nói sao cho rõ nhỉ? Đó là sự phán xét luân phiên giữ cảm tính và lý trí.

Có lẽ phụ nữ vừa mới đọc quyển sách này thì sẽ cảm thông cho phận phụ nữ với nhau và sẽ phóng dao về phía thằng chồng phụ bạc, đó là cảm tính. Còn lý trí thì khi suy xét c... đọc tiếp
Tà Ngô đã thêm 1 sách vào thư viện
Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
by Higashino Keigo
7 reviews
Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc
by Higashino Keigo
5 reviews
Vừa đọc xong Tên Của Trò Chơi là Bắt Cóc Của Higashino Keigo nên viết ngay luôn. Truyện nội dung chả có gì: một thằng làm bên mảng sáng tạo, xưa nay làm đâu thắng đó thì lần này đột nhiên bị khách hàng sộp bẻ chỉa, gạt nó ra khỏi dự án, không cho nó làm leader nữa. Lý do thì ông ta cho rằng sản phẩm quảng cáo của nó không có tầm nhìn xa. Cái ông ta muốn không chỉ thắng lợi ở hi... đọc tiếp
Tà Ngô đã thêm 3 sách vào thư viện
Ratman - Bản Sao Chép Lỗi
by Shusuke Michio
2 reviews

Viết vài dòng cho cuốn Ratman - Bản Sao Chép Lỗi của Shusuke Michio rồi đi ngủ.

Quá trình đọc quyển sách này của tôi có thể coi như là một cuộc chạy marathon. Nếu ở những quyển sách khác, ngay trang đầu vô chính là vạch xuất phát, còn với Ratman vạch xuất phát bắt đầu khi cái chết của Hikari xảy ra. Hơn trăm trang trước đó chỉ là làm nóng khởi động trước khi vào cuộc đua.... đọc tiếp