T r a n đã thêm 1 sách vào thư viện
Tiếng cú kêu
by Patricia Highsmith
3 reviews

REVIEW “INTERNET PHÙ PHÉP START-UP”

Có thể ví von “Internet phù phép start-up” như là một cẩm nang nho nhỏ cho các công ty giai đoạn khởi nghiệp. Mục tiêu hàng đầu của bất kỳ một công ty nào cũng đều là tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí. Quyển sách này cũng hướng tới mục đích là giúp các doanh nghiệp start-up, tăng trưởng hoạt động với chi phí “0 đồng”. Trong ... đọc tiếp

REVIEW “TƯ DUY CỘNG ĐỒNG”

Cách tư duy của mỗi chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách sống và sự thành công của từng người. Đặc biệt, tư duy là khởi nguồn của sáng tạo, khởi nguồn cho những cố gắng, tìm tòi nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Từ việc giải quyết các vấn đề cá nhân, nhân loại lại càng mở rộng hơn quá trình này với mục tiêu hướng đến những giá tr... đọc tiếp

Phải nói đây là một trong những nhân vật mà mình vô cùng ngưỡng mộ từ thời đi học, từ khi đọc những câu đầu tiên của Truyện Kiều. 

... đọc tiếp

LÀN KHÓI DANH VỌNG ĐÃ PHỦ MỜ ĐẠO ĐỨC

(REVIEW “ÔNG BẠN ĐẸP”)

“Nhờ tài xảo quyệt hàng xã mà ông được xem là cự phách trong số các bạn đồng nghiệp, trong số tất cả những kẻ đui què mẻ sứt được tôn lên ghế nghị sĩ. Ông khá chải chuốt, đủ đứng đắn, đủ thân mật, đủ nhã nhặn để thành công. Ông đã thu được những thắng lợi trong cái giới viên chức cao cấp pha tạp, hỗn độn và... đọc tiếp