Những Cánh Thư - I Love Letter
by Asano Atsuko
3 reviews

Về hình thức: Trước tiên là không thể phủ nhận độ xinh đẹp của cái bìa sách. Cái bìa rất ư là đẹp, nhìn trên mạng đã thấy đẹp đến khi được cầm trong tay mới càng đẹp hơn. Hơn nữa lại là bìa gốc bên Nhật nên không thể chê vào đâu được.

Nội dung: Nói thật là nghe đến cái tên tác giả là Asano Atsuko - tác giả của series NO.6 là đã thấy đảm bảo về mặt nội dung rồi. Cuốn sách ... đọc tiếp
Su Su đã thêm 1 sách vào thư viện
Những Cánh Thư - I Love Letter
by Asano Atsuko
3 reviews