Review sách Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả

Su Miko đã review

Bạn có phải là người giỏi ???

Ai đó từng nói rằng: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, nhằm ý nói lên sự biến chuyển của mọi thực tại trong trời đất. ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh, thì khái niệm về người giỏi cũng không ngừng biến chuyển trong dòng thời gian.

Ngày xưa, một người lãnh đạo cả công ty được cho là người giỏi, tức là người làm tất cả mọi thứ, người vẽ chỉ đạo. Còn hôm nay, để thành công trong công việc, người ta vẫn có thể chọn cách chăm chỉ nhưng đó không phải là điều tốt nhất nữa. Xã hội hôm nay biến chuyển rất nhanh, con người ta ra như cảm thấy thiếu, rất thiếu thời gian khi phải làm việc một mình. Chính vì thế, một lối định nghĩa mới về người giỏi trong lĩnh vực lãnh đạo hôm nay, người ta đề cao một lối lãnh đạo khôn ngoan hơn, tức là lối lãnh đạo ủy quyền, tức là làm chung, không còn ôm đồn tất cả vào mình nữa.

Với tựa đề hấp dẫn và lôi cuốn “Người giỏi không phải là người làm tất cả”, Donna M. Genett đem lại cho người đọc những giá trị gấp bội so với độ dày của sách cũng như thời gian để đọc cuốn sách này.

Cuốn sách mỏng này là một câu chuyện của những con người đặc biệt, Jones và James. Họ là anh em, bạn bè và cũng là thầy của nhau. Họ lớn lên cùng nhau, cùng lấy vợ, cùng làm chức vụ quản lý như nhau. Nhưng Jones may mắn hơn khi đón nhận được nghệ thuật ủy quyền trước James nên Jones đi đến thành công trước James, người sau này từng bước được Jones truyền đạt lại nó.

6 bước ủy quyền hiệu quả sẽ được trình bày với những câu chuyện rất sinh động giúp người đọc dễ lãnh hội và thực hiện trong công việc của mình.

Gấp sách lại, người đọc sẽ được điều mình cần là 6 bước để ủy quyền hiệu quả, sáu bước để trở nên một người giỏi. Ngoài ra, với cá nhân mình mình còn học được bài học “Dục bất tốc đạt”, tức là không phải mọi thứ dùng tốc độ có thể đảm bảo cho thành công. Cuốn sách đáng để đọc.