Review sách Góc Nhìn Sử Việt - Nữ Tướng Thời Trưng Vương

Su Miko đã review

NỮ TƯỚNG THỜI TRƯNG VƯƠNG – NGUYỄN KHẮC XƯƠNG

Nhà xuất bản mở đầu với lời giới thiệu: Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải của riêng cá nhân nào; việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển lịch sử văn hóa chẳng phải riêng một người nào có thể gánh vác được, nó thuộc về nhận thức chung của toàn xã hội và ý thức của từng nhân tố trong từng chặng đường lịch sử. Lịch sử là một khoa học, không phải là thống kê sự kiện một cách khô khan rời rạc. Trái lại mỗi sự kiện lịch sử được liên kết chặt chẽ với nhau bằng một sợi dây vô hình xuyên suốt không gian và thời gian.

Trong chuỗi dài lịch sử ấy, tác phẩm là một điểm, một góc nhìn của lịch sử dân tộc vào những năm 30-50 khi Hán tộc phương bắc đã đô hộ trên mảnh đất này trên dưới hai trăm năm, khi Tô Định, tên tham quan khét tiếng tàn bạo đến mảnh đất này để càn quét và vơ vét.

Theo lời gọi mời của Hai Bà Trưng, con cháu của dòng dõi Hùng Vương, đất nước sục sôi, anh hùng hào kiệt quần tụ, hợp sức đánh đuổi Hán tộc ra khỏi bờ cõi. Trong số những anh hùng hào kiệt ấy, những danh tướng ẩn mình trong hình hài các nữ tử cũng theo nhau về quận hội. Tác phẩm này điểm lại những khuôn mặt ấy. Tuy chỉ là dã sử nhưng phần nào cho thấy tinh thần bất khuất của con dân Việt Nam.

Quả thế, những khuôn mặt nữ tính nhưng mang trong mình ý chí không phải nam nhi nào cũng có được. Những giai thoại về họ tô vẽ cho vinh quang, cho lịch sử hào hùng của dân tộc.

Mọi người đọc sách vui.