Chiếc Lexus Và Cây Ô Liu
by Thomas L Friedman
1 reviews

Review sách Chiếc Lexus Và Cây Ô Liu

Su Miko đã review

CHIẾC LUXUS VÀ CÂY Ô LIU – THOMAS L. FRIEDMAN

Thế giới mỗi ngày càng tiến lên với tốc độ nhanh hơn nhưng đồng thời đó cũng là tốc độ mà nó thụt lùi. Tác phẩm “ Chiếc Lexus Và Cây Ô Liu” có lẽ giờ đây đã được xếp vào loại sách lịch sử thay vì là một loại sách hot, thuộc diện Best Seller như lúc nó vừa xuất bản vào khoảng đầu thế khỉ 21. Mặc dù vậy, độc giả cũng không thể phủ nhận những giá trị độc đáo của cuốn sách này. Những giá trị vẫn còn rất nóng đối với nhiều quốc gia trên thế giới, hoặc ít ra nó như là một thước đo để độc giả nhìn xem thế giới theo một con mắt so sánh.

Nội dung của tác phẩm là một câu trả lời đanh thép dành cho những ai muốn hiểu hệ thống mà Thomas L. Friedman mô tả: “Toàn Cầu Hóa”. Trong tác phẩm này, ông gọi tên nó, chỉ ra những dấu hiệu của nó cũng như cách thức hoạt động và dần dần chiếm lĩnh mọi ngóc ngách của trái đất.

Mặc dù vậy, như một sự kiện nổi bật, hệ thống “Toàn Cầu Hóa” cũng vấp vào ba thái độ của con người dành cho nó. Thứ nhất là ủng hộ, thứ hai là chống và ba là chẳng quan tâm. Tác phẩm này bỏ qua những người không lưu tâm và lưu ý đặc biệt đến 2 chiều ủng hộ và chống đối. Bằng cách lập luận có vẻ khiêu khích, kênh kiệu của mình, tác giả chỉ ra sự đối chọi của hai mãnh lực ấy, tựa như việc đối chọi giữa chiếc Lexus và cây Ô liu.

Quả thật sống là một chọn lựa. Như một cán cân, đi về phía bên trái hay bên phải sẽ gây ra sự mất cân bằng. Chính vì vậy, dường như qua tác phẩm này, tác giả đang phò cho một chủ nghĩa trung dung phát triển cả hai mặt: toàn cầu hóa và duy trì bản sắc văn hóa.

Sau cùng, một câu hỏi đặt ra với tất cả những người Mỹ, những người mang cùng quốc tịch với ông về vai trò của nước Mỹ trong hệ thống ấy? với Su, một độc giả Việt Nam, câu hỏi ấy tạm được chuyển dịch: vai trò của người Việt trong hệ thống toàn cầu hóa ấy là thế nào?

Một cái nhìn mới, xuất sắc. Một tác phẩm với Su mang đầy giá trị.