by Bernard Marr

Review sách Dữ Liệu Lớn

Songoku đã review
review bởi Nguyễn Cảnh Bình‎ (Cộng đồng đọc sách Tinh Hoa)
Nguyễn Cảnh Bình‎ (Cộng đồng đọc sách Tinh Hoa)
Hình đính kèm